สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปี2562 (2020-03-11 14:13:33) ประจำเดือนตุลาคม ปี2562.compressed.pdf