สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ปี2562 (2020-03-11 14:16:32) ประจำเดือนธันวาคม ปี2562.compressed.pdf