สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (2020-02-18 14:32:35) ประจำเดือนตุลาคม ปี2562.pdf