ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (2020-02-18 14:03:51) ย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน.pdf