3. ประกาศ แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บใชค์ของ รพ.โพธิ์ประทับช้าง พ.ศ2563 (2020-03-06 13:25:32) 25630212-2-แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล.pdf