ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (2020-03-11 10:17:48) 2563EB15.pdf