สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (2020-03-11 11:38:46) ประจำเดือนธันวาคม ปี2562.compressed.pdf