สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2562 (2020-03-11 14:15:46) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี2562.compressed.pdf